Lu&We

 

Je spojenie dvoch výtvarníčok 

Lucie Boškovej a
Veroniky Weberovej 

Lu&We, výtvarníčky, ktoré si našli spoločnú cestu, podobný jazyk, ktorým sa snažia pretlmočiť "svetu" svoje najvnútornejšie vízie, pocity a nápady. Šťastena im priala stretnúť sa počas štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Až po skončení štúdia  ich čas a náhoda usmernili a dopomohli ku spoločnej spolupráci utvrdenej priateľstvom.

Napriek ich povahovej, aj výtvarnej rozdielnosti sa vhodne dopĺňajú a práve preto zostávajú spolupracovať na spoločných výtvarných projektoch. Lu&We vystavovalo a fungovalo v rozmedzí rokov 2012-2015.

 Výstavy:

malacky

  

grattamare

 

brezno

 

pandorf

 

  company art zo šuflíka  

 

terchovská paleta

  

Dudince

 

topoľčany

   

metamorfozy zeny

 

Prihlásenie