About me

PaedDr. Veronika Weberová, PhD.

 

Štúdium:

 • 2017 ukončené postgraduálne štúdium (PhD.) na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore didaktika výtvarnej výchovy. Téma: Prieniky klasických a súčasných maliarskych techník vo výtvarnej pedagogickej praxi
 • 2015 študijný pobyt na katedre výtvarnej výchovy, Masarykova univerzita v Brne

 

 •  2012 rigorózne štúdium na pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore občianska výchova v kombináci.

 

 • 2006-2011 magisterské štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore: učiteľstvo výtvarnej výchovy a učiteľstvo občianskej náuky (ukončené s vyznamenaním)

 

 • 2002-2006 ZSŠ scénického výtvarníctva, v odbore výt. spracovanie kovov a drahých kameňov, zlatníctvo a strieborníctvo (ukončené s vyznamenaním)

 

Ukončené s garanciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY

 

Ocenenia:

 • 2019 Premio Speciale Della Critica udelená za vystavenné obrazy na XXI. ročníku Premio Internationale D´Arte San Crispino, ktorý sa konal v priestoroch renesančného paláca Villa Baruchello v talianskom Porto Sant´Elpidio. Cenu udeľuje centrum kultúry a umenia La Tavolloza
 • 2016 Zápis do českej knihy rekordov: Ebru-patchwork international projekt (patchwork z umeleckých diel ebru umelcov - 40,8mx2,08m % 84,864m2; zúčastnilo sa 204 ebruumelcov z 38 krajín sveta za SR VW) 
 • 2. miesto v národnom kole medzinárodnej zlatníckej súťaže Tahitian Pearl Tropy, v roku 2005
 • prvé miesto v detskej výtvarnej súťaži Elefant 1991 :-) 

 

 Samostatné výstavy:

 • 2018  Na ceste k snom v Savanna café v Trenčíne
 • 2017 Príbehy farby v Savanna cefé v Trenčíne
 • 2017 Nevypovedané príbehy v Gozo café v Bratislave
 • 2017 Dialóg farby v miniArt gallery v Bratislave - výstava výskumných prác tvorených so žiakmi metódou výtvarno-tvorivého dialógu
 • 2015 Hamletka v miniArt gallery v Bratislave (maľba, kresba šitá plastika)
 • 2015 Alternatívne svety Veroniky Weberovej v bývalom Dome Armády v Trenčíne (maľba, kresba, šitá plastika)
 • august 2014 - máj 2015 maľba v Lamas restaurant v Bratislave
 • máj 2014 až máj 2015 samostatná výstava "Alternatívne svety" v Gozo café v Bratislave
 • 2013  "Kroky do neznáma" v GOZO café v Bratislave
 • 2012  "Stratené monológy" (maľby) v kúpelnom dome Palace na Sliači
 • 2012  "Stratené monológy" (maľba a šperk) v POS vo Zvolene
 • 2010  Ateliérová výstava "Úlomky duše" - prezentácia najosobnejšej tvroby (prevažne maľba doplnená šperkom, drobnou drôtenou plastikou, fotografiou a inštaláciami)

 

Výstavy Lu&We:

 •  2014 "Zrodenie Evy" v kaštieli v Malackách
 •  2013 "Kto? Čo? Žena!" v horehronskom múzeu v Brezne
 •  2013 "Z tajného šuflíka" výstava spoločných prác v Company Art v Bratislave
 •  2013 výstava malieb Lu&We vo Villagio Fashion Outlet in Parndorf
 •  2012 výstava kresby a maľby (Lu&We) v kúpelnom dome Diamant v Dudinciach
 •  2012, výstava malieb "Stretnutia" (Lu&We), Galéria mesta Topoľčany
 •  2012, výstava fotografii "Metamorfózy ženy II" (Lu&We), Company art

 

Vybrané kolektívne výstavy:

 • 2020 UBS99 výberová výstava členov Umeleckej Besedy Slovenskak 30. výročiu obnovenia spolku v Pálffy galérii v Bratislave
 • 2019 XXI. ročník Premio Internationale D´Arte San Crispino v renesančnom paláci Villa Baruchello v Porto Sant´Elpidio v Taliansku 
 • 2019 ARTéria v galérii Jána Mudrocha v Senici, Výstava členov UBS
 • 2018  "Vzhľad" v Gallery Pečerska Lavra Kyjev (Ukrajina)
 • 2018 We are Artem v Galerii DNM v Prahe (ČR)
 • 2018 We are Artem v Galerii Dolní brána v Prachaticích (ČR)
 • 2018 Totum pro arte, výstava členov UBS v kulturparku/Kasárne v Košiciach
 • 2017 Rebel a reformátor cirkvi, Evanjelický kostol v Pezinku (putovný projekt XII. Sympózia Artem )
 • Obrazy v Rosume (obchodné centrum) - organizované galériou Artoška
 • 2016 5th World Ebru Day v Lucerne v Prahe. Stretnutie umelcov Ebru z celého sveta, charitatívna výstava spájajúca 137 umelcov z 34 krajín. (jediná zástupkyňa SR), kazalóg nájdete v sekcii "Písali, Hovorili, videli nás"
 • 2016 účasť na medzinárodnom projekte Ebru Patchwork International, ako jediná zástupkyňa Slovenska, účasť 196 umelcov z 37 krajín. Projekt viedla Šárka Duran a Xenia Sulimenko a je zapísaný do Českej knihy rekordov (zápis do svetovej knihy rekordov - v procese)
 • 2016 kolektívna výstava, ktorá dopĺňala Festival krátkych amatérskych filmov PAFF 2016 v Pezinku 1.-2.4.2016 (s Janka Grešová, Vanda Kráľovičová, Soňa Patúcová, Petra Noskovičová, Michal Šebeňa, Kristína Šimeková a Dominik Trusina)
 • 2016 "1111" Kráľovičová, Grešová, Frič a Weberová v McK Gallery v Malackách
 • 2016 "Art Abs." Výstava doktorandov KVV na Račianskej 59 v Bratislave v priestoroch foajé Pedagogickej fakulty
 • 2015 "Pedagóg a jeho študent" v Lapidáriu pod Čestným nádvorím Bratislavského hradu
 • 2015 "Predvianočná výstva" v miniArt gallery v Bratislave (maľba)
 • 2015 "Stretnutia možných objavov" v Galérii DNM v Prahe (maľba)
 • 2015 v Mini Art Gallery "Tri stretnutia"  Maľba: Veronika Weberová; Šperk: Marta Juhász; Bábky: Juliana Púhová
 • 2014 Výstava + Benefičná aukcia umenia, Hodina deťom vo vodárenskom múzeu v Bratislave 
 • 2014 V Topoľčanoch - 5 rokov galérie mesta Topoľčany (výstava diel zo zbierky galérie)
 • 2013 výstava Terchovská paleta, k ukončeniu medzinárodného sympózia v Terchovej 
 • 2013 Medzinárodná výstava Perla dell´Adratico v Galérii mesta Gottammare v Taliansku (spoločné práce Lu&We)
 • 2005 Medzinárodná putovná výstava Tahitian Pearl Trophy, šperk s tahitskou perlou (zahájená v Inchebe v Bratislave počas odovzdávania ocenení) 
 • 2005  13. výtvarný salón v Trenčíne- kolekcia šperkov
 • 2005  kolekcia šperkov Textilná tvorba, Nová Baňa 

 

Iné výstavy:

 • 2020 Pohľad Kaleidoskopom - virtuálna koncoročná výstava mojich žikov a žiačok
 • 2019 Kurátorka výstavy Náš Vincent (výstava detských prác) v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislava
 • 2017 Kurátorka a organizátorka výstavy Dialóg farby v miniArt gallery v Bratislave – výstava výskumných prác vytvorených so študentmi a žiakmi metódou výtvarno-tvorivého dialógu 

 

SYMPÓZIÁ:

 • 27.7-8.8.2020 6. ročník medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka v Oravskom Veselom
 • 30.7-12.8.2018 4. ročník medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka v Oravskom Veselom
 • 31.7-12.8.2017 3. ročník medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka v Oravskom Veselom
 • 7.4 - 18.4. 2013 6. ročník medzinárodného sympózia "Terchovská paleta"

 

Ďalšie prezentácie:

 • 2020 Film "Nápad" robený s deťmi v rámci výtvarnej v súťažnej sekcii Festivalu PAFF 2020 (Pezinský alternatívny filmový festival)
 • od 2018 - poradkyňa a editorka žiackeho časopisu "Výtvarná nás baví"
 • 2016 - 2017 šéfredaktorka časopisu Artefakt, na starosť mala aj grafiku a dizajn. Artefakt je študentský časopis Ústavu umelecko-edukačných štúdii Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Zameriava sa na aktivity ústavu, umenie a pedagogiku.

Link:  https://issuu.com/artefakt8 

 • Fotografia "Byť, či nebyť" súčasťou učebnice Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázii (Erich Mistrík, 2009)
 • tvorba drôteného draka pre Rád etického draka (a pre veľmajstra rádu) - dar členov rádu (2008)

 

Obrazy v zbierkach:

Galéria mesta Topoľčany

Metský úrad Oravské Veselé

 

Členstvo

Od 2018 členka Umeleckej Besedy Slovenska (UBS)
Od 2017 členka umeleckého združenia klubu Artem
Od 2016 Ebru family – neoficiálne spojenie výtvarníkov z celého sveta pracujúcich s ebru technikou

 

Besedy

2020 Beseda v Seniorcentre Staré mesto Bratislava 4.3.2020

2019 Beseda v Klube miniArt 29.11.2019. 

2017 Beseda v Seniorcentre Staré mesto Bratislava 15.6.2017

 

Publikačná činnosť:

WEBEROVÁ, Veronika. 2019. Význam mimoškolskej činnosti vo výtvarnom odbore na osobnostný rozvoj žiaka. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Verbum. 4/2019. roč XVIII. s. 67-75. ISSN 1336-2232

WEBEROVÁ, Veronika. 2019. Začlenenie maliarskych techník do pedagogickej praxe prostredníctvom metódy výtvarno-tvorivej komunikácie. Ružomberok: Verbum, zborník Ars et educatio, 2019, IV. S. 66-73. ISBN 978-80-561-0581-8

WEBEROVÁ, Veronika, HAMARÍKOVÁ, Natália, MINICHOVÁ, Lucia. 2018. Stavebnica IKAMIGO vo výtvarnej pedagogickej praxi. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok:Verbum. 5/2018. roč. XVII. ISSN 1336-2232

WEBEROVÁ, Veronika. HAMRÍKOVÁ, Natália. 2018. Stavebnica IKAMIGO v materskej škole. In Predškolská výchova. Bratislava: Reziliencia, 2018. Č. 4, 2017/2018, LXXII. ISSN 0032-7220

WEBEROVÁ, Veronika. 2018. Práca so stavebnicou IKAMIGO vo výtvarno-pedagogickej praxi. In Predškolský atlas Mapa vo svete vzdelávania detí. Bratislava: Education Academy, 2018. Dostupné: http://predskolskyatlas.sk/praca-so-stavebnicou-ikamigo-vo-vytvarnopedagogickej-praxi

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Princípy výtvarno-tvorivej komunikácie. In Kreatívne vzdelávanie (CREA-AE 2107) [online.]. Banská Bystrica: KVK PdF, 2017. s. 288-299 . ISBN 978-80-557-1374-8. Dostupné na: http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Výtvarno-tvorivá komunikácia ako prostriedok zlepšenia vzťahov vo výtvarno- pedagogickej praxi. In Naša škola. Bratislava: Pamiko, 2017. Roč. XXI. č. 1-2, s. 19-30. ISSN 1335-2733

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Spoznávanie maliarskych techník v procese výtvarno-tvorivej komunikácie. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Verbum, 2017. Roč. XVI. č. 2/2017.s. 73-80. ISSN 1336-2232

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Incorporation of painting techniques through the methods of artistic-creative communication in teaching practice. In Zborník konferencie CER Comparative European Research. International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 131-134. ISBN 978-0-9935191-4-7

WEBEROVÁ, Veronika. Predstavujeme: Jozef Vydrňák; Recenzia trochu inak: Jaroslava Šicková Fabrici, Ocenenie členov KVV počas výročia Pdf UK. In Artefakt. 2017. Roč. 4. č. 10. s. 9, 30-32. Dostupný online: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_10

WEBEROVÁ, Veronika. 2016. Expresivita vo výtvarno-tvorivej komunikácii. In Expresivita vo výchove I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4220-9

WEBEROVÁ, Veronika. Vymedzenie výtvarno-tvorivej komunikácie a jej význam vo výtvarnom vzdelávaní. In Ars et educatio II Ružomberok: VERBUM, 2016. s. 186-192. ISBN 978-80-561-0345-6

WEBEROVÁ, Veronika. Postoj študentov výtvarnej výchovy k modernému a súčasnému umeniu. In Zborník konferencie Sapere Aude 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-14-6

WEBEROVÁ, Veronika. Na katedre výtvarnej výchovy sme oživili časopis Artefakt. In Naša univerzita. 2016. Roč. 62, č. 9, máj 2016. ISSN 1338-4163, s. 20

WEBEROVÁ, Veronika. Medzinárodný deň umenia so študentmi KVV/Recenzia: The Artist´s handbook of materials &techniques, In Artefakt. 2016. Roč. 3.č. 7. S. 8-9/29. Dostupný online: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_7_men____

WEBEROVÁ, Veronika. Predstavujeme: Simion Zamsa/PAFF Pezinský amatérsky festival filmov/Recenzia: Drawing and Painting. In Artefakt. 2016. Ročník 3. č. 8. s.5/6-7/28-29/30 ...Dostupný on line: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_8.

WEBEROVÁ, Veronika. Katazome japonská technika maľby na tkaninu/Predstavujeme: Toba Mika/ Recenzia: Popizmus, šesťdesiate roky očami Andyho Warhola. In Artefakt. 2016. Ročník 3. č. 9. s. 26-30.Dostupná online: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_9

WEBEROVÁ, Veronika. Význam rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho vzťah k osobnostnému rozvoju žiaka/žiačky v kontextoch súčasnosti. In Zborník konferencie Ars et educatio I. 2015. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 214-223. ISBN 978-80-561-0240-4

WEBEROVÁ, Veronika. The artistic-creative communication between teachers and students as of improving their relations. In Zborník konferencie CER Comparative European Research. International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 2015. London: Sciemcee Publishing, 2015. s. 196-199. ISBN 978-0-9928772-8-6

WEBEROVÁ, Veronika. Rehabilitácia emocionalizácie ako jeden z cieľov výtvarnej výchovy so zameraním na obdobie adolescencie. In Zborník konferencie CREA-AE. 2015. Bratislave:Vivar, 2015. s. 185-192. ISBN 978-80-89693-09-2

WEBEROVÁ, Veronika. Umenie ako nástroj a pomôcka v období adolescencie s ohľadom na symptomatické rasy súčasnoti. In Motus in verbo: Young Scientist Journal. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 58-69. ISSN 1339-0392

WEBEROVÁ, Veronika. Maliarska technika Suminagashi a jej obmeny v školskom prostredí s užším zameraním na výtvarno-tvorivú komunikáciu. In Zborník konferencie European Pedagogy Forum 2015. benefits, challenges, expectances. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 410-419. ISBN 978-80-87952-11-5

WEBEROVÁ, Veronika. Výtvarno-tvorivá komunikácia medzi učiteľom/učiteľkou a žiakom/žiačkou ako prostriedok zlepšenia vzájomných vzťahov.In Zborník MMK 2015 (Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s.1427-1436. ISBN 978-80-87952-12-2

WEBEROVÁ, Veronika. Prienik klasických a súčasných maliarskych techník vo výtvarnej pedagogickej praxi. Dizertačná práca, 2017. s. 112 (+154 strán príloh)

WEBEROVÁ, Veronika. Procesy sebapoznávania v extrakurikulárnych aktivitách na strednej umeleckej škole. Rigorózna práca, 2012. s. 147

WEBEROVÁ, Veronika. Z čoho vyviera súčasný gýč? Diplomová práca, 2011. s. 172

WEBEROVÁ, Veronika. Niektoré problémy času v živote človeka. Bakalárska práca, 2009. s. 68

 

Aktívna účasť na konferenciach:

 • November 2014 Ars et educatio I. na Katolíckej univerzite v Ružomberku
 • Máj 2015 CREA-AE na Univerzite Komenského v Bratislave
 • Október 2015 CER Comparative European Research 4th International Scientific Conference for PhD students of EU countries in London
 • November 2015 European Pedagogy Forum. Vol. 5. 
 • November 2015 Ars et educatio II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku
 • November 2016 Ars et educatio III na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta
 • November 2017 Ars et educatio IV na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta
 • November 2018 Ars et educatio V na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta

 

Aktivity a práca:

 • od 2017 výtvarná pedagogička v SZUŠ Prokofievova 5 v Bratislave
 • 2017-2019 spolupráca s Natáliou Hamaríkovou. Výskum uplatnenia stavebnice IKAMIGO v školstve a vytvorenie alternatívy IKAMIGO Art v rámci prezentácie stavebnice.
 • 2016-2017 šéfredaktorka časopisu Artefakt
 • od 2013 do 2018 spolukonateľka firmy NOVA Intereal, s.r.o.
 • 2015 garant projektov galerijnej edukacie v Mini Art Gallery v Bratislave
 • Vedenie výtvarných kurzov (príprava na talentové skúšky, tvorba mandál, tvorivé dielne pre deti, šperk, kurz výtvarnej sebareflexie - tvorba meditačných kariet a workshopy zamerané na techinku ebru a katazome) pod záštitou firmou NOVA Intereal, s.r.o. od 2009 -2017, v súčasnosti len individuálne.
 • 2013-2017 vedenie kurzov a školení na tému neverbálna komunikácia  
 • Vedenie tvorivých dielní pre Centrum Nádej (vrátane spolupráce na projekte, v oblastiach prepojených s arteterapiou a výtvarním umením) 2009 - 2011
 • Tvorba a zaúčanie v keramickom ateliéri Jany Kolíkovej 2008-2009

 

 GRANTY

 • 2019 Rozvoj tvorivosti u detí prvého stupňa prostredníctvom výtvarných aktivít, zamestnanecký grant. Nadácia HB Reavis
 • 2016 Garantka projektov(grantov) „miniArt – výtvarné kurzy v galérií" a „Mladé umenie v miniArt" predkladateľom: Kultúrno-pedagogická protidrogová osveta – KUPIDO, realizácia v miniArt gallery. Granty z grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis
 • 2015 Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK/325/2015)

 

 

Ďalšie aktivity a školenia:

 • 2017  Certifikát "Výzvy arteterapie v „post truth“ spoločnosti" (arteterapia s problémovými rodinami, arteterapia s týranými a zneužívanými deťmi, arteterapia so závislými, arte. v budovaní empatie a humanity súčasnej mladej populácie) 
 • 2011  Certifikát a preukaz realitnej maklérky
 • 2010  Rekvalifikačný kurz personalistiky a mzdového účtovníctva s osvedčením
 • 2009  Vodičské oprávnenie typu B
 • 2009  1.miesto v SVOČ s témou "Hľadanie Tao dnes"
 • 2008  Kurz "Mávnutie motýlieho krídla" (rozvoj enviromentálnej výchovy) s osvedčením
 • 2008  Základy posunkového jazyka

 

Iné tituly:

 • od 2014 majster Cechu výtvarníkov (rád patrí pod katedru výtvarnej výchovy na pdf UK v BA)
 • od 2010 získala post veľmajsterky Rádu šikovného levíčaťa (funkciu zastávala do roku 2015)
 • v roku 2010 pasovaná za rytierku Rádu etického draka (rád patrí pod katedru etickej a občianskej výchovy na Pdf UK)

Prihlásenie