Separe Aude

WEBEROVÁ, Veronika. Postoj študentov výtvarnej výchovy k modernému a súčasnému umeniu. In Zborník konferencie Sapere Aude 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-14-6

 

POSTOJ ŠTUDENTOV VÝTVARNEJ VÝCHOVY K MODERNÉMU A SÚČASNÉMU UMENIU

THE POSITION OF STUDENTS OF ART EDUCATION IN MODERN ART AND CONCENPORARY ART

Veronika Weberová

Abstrakt
Príspevok prezentuje výsledky prieskumu medzi študentmi výtvarnej výchovy. Prieskum prebiehal formou dotazníka a následného skupinového rozhovoru - diskusie. Cieľom bolo zistiť preferencie študentov v odbore výtvarnej výchovy a ich záujem o rôzne druhy umenia.
Kľúčové slová: prieskum, abstrakcia, moderné umenie, súčasné umenie, študent

Abstract
The paper presents the results of a research among students of Art education. Research was conducted by questionnaire and subsequent interview. The aim was to determine the preferences of students in art education and their interest in different kinds of art.
Key words: research, abstraction, modern art, contemporary art, student

1 VÝCHODISKÁ PRIESKUMU MEDZI ŠTUDENTMI
Východiskom predkladaného prieskumu bola potreba prameniaca z praxe a zmapovať preferencie študentov v odbore výtvarnej výchovy v umení, porozumieť ich postojom k modernému a súčasnému umeniu. Študenti sú na hodinách neustále konfrontovaní s umeleckými artefaktmi, na ktoré reagujú intelektuálne aj emocionálne. Ich reakcie sú ovplyvnené nielen ich doterajšou praxou s „čítaním" výtvarných diel, ale aj životnými skúsenosťami a vizuálnou zrelosťou recipienta.
„Aby sa človek mohol stať prijímateľom výtvarného diela musí sa naučiť „čítať" výtvarný jazyk a toto sa môže naučiť prostredníctvom výtvarnej edukácie"(Valachová, 2010, s. 10) U našich študentov v prvých ročníkoch sa predpokladá dostatočný základ znalostí v oblasti dejín umenia a výtvarného umenia. To vedie k logickému záveru, že „čítanie" obrazov pre nich nepredstavuje taký problém ako pre „bežného" diváka, ktorý nemá dostatočný balík skúseností so súčasným umením. Realita je iná, v praxi sa ukazuje, že ani naši študenti nie sú pripravení na vnímanie a porozumenie súčasnému, a dokonca ani modernému umeniu. Pozadím ich slabej schopnosti „čítať" obrazy môže byť na jednej strane nedostatočná výtvarná edukácia v nižších fázach štúdia, nedostatočná motivácia k samoštúdiu v tejto oblasti a na druhej strane vplyv súčasnosti, vizuálnej presýtenosti prostredia, v ktorom vyrastajú. „Jedným z typických rysov našej doby je, že sa musíme znovu naučiť vidieť, počuť, rozumieť."(Dorfles, 1976, s. 200) Agresivita vizuálneho smogu a neustála prítomnosť pohyblivého média predstavuje výzvu pre znepokojené oko (alebo znecitlivené, ako to opisuje Rusinová, 1998). Statický obraz nie je dostatočne zaujímavý, súčasné a moderné umenie nie je prístupné ihneď. Potrebujeme k nemu Feurbachovu stoličku (Klee, 2009), aby mal recipient čas nadviazať s ním dialóg a porozumieť mu.
V kontextoch zmien v súčasnosti a problémoch vo vnímaní, ktoré dlhodobo pozorujeme sme sa pokúsili urobiť malý prieskum medzi študentmi. Predpokladali sme slabšiu schopnosť vnímania a porozumenia súčasnému, i modernému umeniu. Zároveň ich preferovanie starších alebo ľahšie „čitateľných" diel. Pre overenie vplyvu médií na ich vnímanie sme sa rozhodli zaradiť otázky o výbere literatúry a filmov. Všetky oblasti, na ktoré sa pýtame v dotazníku sú pomerne široké a pre hlbšie preskúmanie by bolo vhodné urobiť rozsiahlejší a podrobnejší výskum. My sme sa pokúsili načrtnúť problematiku a získať základné informácie pre vzdelávanie v oblasti výtvarnej edukácie, identifikovať nedostatky a problémy z pohľadu mladých ľudí/študentov.

..........

5 ZÁVER
Prieskum, ktorý sme robili medzi študentmi prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa odboru výtvarnej výchovy potvrdil rozpačité postoje študentov k modernému a súčasnému umeniu. Poukázal aj na literárne preferencie silno ovplyvnené reklamou a omnoho bližší vzťah k porozumeniu aj filmov „pre náročného diváka". Napriek tomu je pre mnohých študentov statické dielo súčasných umelcov ťažko porozumiteľné a v neposlednom rade ani nepociťujú potrebu mu porozumieť. Nedostatočná motivácia budúcich pedagógov v tejto oblasti predstavuje problém, na ktorý by bolo potrebné reagovať väčším zapracovávaním moderného a súčasného umenia do vzdelávania, prípadne vyššie načrtnutými možnosťami. Zo slov študentov je možné vnímať paralelu medzi ich emocionálnym/sociálnym dozretím a ich dozretím ako recipientov umenia. Umenie by mohol byť vhodný prostriedok pre prácu s mladými ľuďmi.
Z prieskumu vyplynulo, že po absolvovaní strednej školy, dokonca ani umelecky zameranej, nevedia študenti reagovať na statické obrazy a potýkajú sa s problémom vnímať moderné a súčasné umenie, ale aj vizuálne prostredie všeobecne.
Prekvapilo nás, že študenti v rámci diskusií otvorili aj závažnú tému nedostatkov školy, ktorá ich nesmeruje k osobnostnému rozvoju a schopnosti zvládať problémy. Toto zistenie vôbec nebolo cieľom výskumu, ale napriek tomu ho považujeme za veľmi dôležité. Naliehavosť študentov získavať v škole aj sociálne a psychické zručnosti vyznela veľmi naliehavo a je nutné sústrediť sa na potreby študentov aj mimo sféry aktívneho zberu vedomostí.
Ďakujeme všetkých študentom za spoluprácu a otvorenosť pri diskusiách, nakoľko len vďaka ich ochote bolo možné dozvedieť sa viac o ich postojoch a preferenciách v umení.

Použitá literatura
1. DAMON, C. Tajemství hypnózy a sugesce. Bratislava: Kodym, 1997.
2. DORFLES, G. Proměny umění. Praha: Odeon, 1976
3. JIRASKY, Z. Co se kýče týče. [On line] Česká televize. 2008 [cit. 13.4.2010]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/208542154030001-co-se-kyce-tyce/
4. KLEE. P. Kunst-Lehre. Náuka umění. Praha:Togga, 2009. ISBN 978-80-87258-17-0
5. MALÍK, B. Mediomorfóza sveta. Bratislava: Iris, 2008. ISBN 978-80-89256-25-9
6. ROGERS,C.R., FREIBERG, J. Sloboda učiť sa. Modra: Persona, 1998. 432 s. ISBN 80-967980-0-6.
7. RUSINOVÁ, Z. Umenie, či mánia pozorovať, In. Výtvarný život, 1991. č.2-3
8. VALACHOVÁ, D. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislava:UK, 2010. ISBN 978-80-223-2779-7

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie