Rigorózna

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 

 

PROCESY SEBAREALIZÁCIE V EXTRAKURIKULÁRNYCH AKTIVITÁCH NA STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

RIGORÓZNA PRÁCA

Študijný program: Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii Učiteľstvo výtvarného umenia
Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.2 Učiteľstvo výchovných a výchovných predmetov
Školiace pracovisko: Katedra etickej a občianskej výchovy
Vedúci práce: doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

 

 

BRATISLAVA 2012

Mgr. VERONIKA WEBEROVÁ

ABSTRAKT

Weberová, Veronika: Procesy sebarealizácie v extrakurikulárnych procesoch na strednej umeleckej škole. Rigorózna práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra občianskej a etickej výchovy. Vedúci rigoróznej práce: doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2012.s.145

V predloženej práci sa venujeme rozšíreniu možností stredných umeleckých škôl pre potreby žiakov poskytnutím dostatočného priestoru aj na aktivity mimo vyučovania. Oboznámenie sa so súčasnými potrebami, problémami a túžbami adolescentov, ktorí vyrastajú do komplikovaného sveta, ktorému nerozumejú. Na poznaní špecifík súčasného sveta a žiaka na strednej umeleckej škole mu poskytnúť priestory a možnosti na rozvoj, napĺňanie potrieb a kompenzovanie nedostatkov ako v rodinách, tak v klasickej výučbe, s využitím umelecky zameraných škôl (škôl s talentovanými žiakmi). Tento priestor žiakov sme pomenovali Zónou. V Zóne žiaci nachádzajú útočisko, priestor na učenie, oddych, ako aj tvorbu a sebarealizáciu. Vedie ich k sebapoznaniu v čase mimo vyučovania prostredníctvom vlastnej tvorby ako aj umenia samotného. Prostredníctvom Zóny spájajú školu s reálnym životom, učia sa spolupracovať a zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Predstavuje možnosť rozšírenia školského priestoru do oblasti voľného času a možnosť bližšie poznať žiakov školy ako aj zefektívniť výchovné metódy školy.
Cieľom je pomôcť žiakov v nájdení svojho miesta v živote a zlepšiť ich uplatnenie (nielen profesijné) v živote po skončení školy.

 

Kľúčové slová: adolescent, výchova, umenie, sebapoznanie, hodnoty, umelecká škola, tvorba

 

ABSTRACT

Weberová, Veronika: Processes of self-knowing in extracurriculum activities of art high school education. Doctoral thesis (stringent work), Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Civic Education Department. Tutor: doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. Bratislava: Faculty of Education UK, 2012. 145p.

In this presented work we discuss possible expansing of art high schools education to the needs of student by providing sufficient room for activities outside classroom. Famialirity with currend needs, problems and aspirations of nowadays adolescents, who grow up in a complicated world that they do not understand. The knowledge of the contemporary world and student at art high schools, to give him space and opportunities for development, to meet the needs and compensate deficiencies in the family, as in classical learning, using artistically oriented schools (schools for talented students). This are was named Zone. In this Zone students can find refuge, space for studying, recreation and development. This leads them to know themselves at the time outside the classromm and through their own work, as well as the art itself. Through Zone they associate school with real life, work and learn responsibly. This is an opportunity for schools to reach into their students personal life as well as to keep educating them outside the confines of school.
The aim is to assist students in finding their place in life after they leave the school.

 

Key words: adolescence, culture, arts, self-knowing, personal value, art-making, art school

 

OBSAH

ABSTRAKT
PREDHOVOR
OBSAH
0 ÚVOD
1 ADOLESCENCIA, CESTA OD DETSTVA K DOSPELOSTI
   1.1 Svet v ktorom žijú mladí ľudia
   1.2 Svet mladých ľudí
         1.2.1 Problémy .v živote dnešného adolescenta
         1.2.2  Čo chýba dnešným mladým ľuďom?
         1.2.3 Túžby a možnosti ich naplnenia
   1.3 Žiak ako adolescent
         1.3.1 Škola, prostredie dospievajúcich
   1.4 Voľný čas a jeho využívanie
2 ŽIACI A ŽIAČKY NA UMELECKÝCH ŠKOLÁCH
   2.1 Umenie v živote žiaka
   2.2 Dôvody pre tvorbu
   2.3 Osobnosť umelca 
3 ZÓNA ŽIAKOV A ŽIAČOK
   3.1 Umenie v živote školy
   3.2 Podnetného prostredia na strednej umeleckej škole
         3.2.1 Prínos Zóny
                   3.2.1.1 Ciele Zóny
                                 3.2.1.1.1 Primárne ciele
                                 3.2.1.1.2 Sekundárne ciele
                                 3.2.1.1.3 Dosahovanie cieľov
         3.2.2 Možnosti umeleckých škôl
                   3.2.2.1 Problémy na stredných umeleckých školách

   3.3 Priestory Zóny
          3.3.1 Relaxačný priestor
          3.3.2 Tvorivý priestor
          3.3.3 Prezentačné priestory
   3.4 Fungovanie zóny
          3.4.1 Samospráva žiakov
          3.4.2 Sebapoznanie ako cesta k identite
                    3.4.2.1 Sebarealizácia – tvorivý proces
          3.4.3 Umenie ako komunikačný prostriedok
          3.4.4 Učiteľ a jeho postavenie v Zóne
                    3.4.4.1 Ako komunikovať so žiakmi v Zóne
   3.5 Ďalšie možnosti pre rozvoj žiakov v rámci Zóny
4 ZÁVER
5 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie