Expresivita vo výchove

WEBEROVÁ, Veronika. 2016. Expresivita vo výtvarno-tvorivej komunikácii. In Expresivita vo výchove I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 54-67. ISBN 978-80-223-4220-9

EXPRESIVITA VO VÝTVARNO-TVORIVEJ KOMUNIKÁCII

Abstrakt:
Prezentácia teoretických východísk, metodológie a výsledkov výskumu zameraného na proces výtvarno-tvorivej komunikácie. Vymedzenie tohto procesu a jeho cieľov ako prostriedku k sebavyjadreniu účastníkov, smerujúceho k zoznamovaniu žiakov v období adolescencie so širokou paletou maliarskych techník s presahmi do komunikačných kontextov medzi žiakmi a učiteľom.
Kľúčové slová: výtvarno-tvorivá komunikácia, výskum, učiteľ, žiak, adolescencia expresivita

Abstract:
Presentation of theoretical basis, methodology and results of the research on the process of artistic-creative communication. Definition of the process ant its objectives as a means of self-expression to the participants, which was to familiarize the students in adolescence with a wide variety of painting techniques with detours into contexts of communication between students and teacher.
Key words: Artistic-creative communication, research, teacher, student, expression, creation, adolescence

Úvod do problematiky
Výtvarno-tvorivá komunikácia je metóda práce učiteľa so žiakmi súbežne na jednom diele, vedúca k expresívnemu a prevažne abstraktnému výtvarnému prejavu. Inšpirovaná je tvorbou Andyho Warhola a Jeana Michaela Basquiata na ich spoločných dielach. Výtvarno-tvorivá komunikácia nám poskytuje aj možnosť aplikovať nové maliarske techniky do výučby neobvyklým spôsobom opierajúcim sa o názornosť (zásada názornosti odkazujúca na Komenského Orbis Puctus a Slavíkové sprostredkovanie zážitku) a zlepšiť komunikáciu medzi učiteľom a žiakmi.

Tento druh tvorivej komunikácie prebieha medzi žiakom a pedagógom priamo v tvorbe, striedajú sa na vytvorení spoločného diela ako záznamu špecifického dialógu, v ktorom si účastníci striedajú pozíciu tvorcu s pozíciou recipienta výtvarného diela. Výsledkom je abstraktné dielo s dôrazom na expresívny prejav všetkých zúčastnených (podľa počtu žiakov, s ktorými pracujeme). Výtvarno-tvorivá komunikácia môže okrem práce s maliarskymi technikami prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi účastníkmi, ale aj komunikácie so sebe sama (resp. zvnútra smerom von). Expresivita výtvarného diela je následne vôdzkou k mapovaniu tvorivého dialógu a jeho využití v školskom prostredí.

............

6 Zoznam bibliografických odkazov
[1] BARTKO, O. et.al. 1985. Výtvarná príprava pre 1. 2. Ročník strednej umelecko-priemyselnej činnosti. Bratislava: SNP.
[2] ĎURDIAK, Ľ. 2001. Psychohygiena mladého člověka. Nitra: Enigma. ISBN 80-85471-84-1
[3] FELIXOVÁ et al. 1991. Výtvarná komunikácia - výtvarné vzdelanie (Zborník). Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre. ISBN 80-85183-37-4
[4] FÜREDI, F. 2013. University students – are they tooddlers or young adults? 2013. [cit. 1.10.2016]. Dostupné na http://www.frankfuredi.com/article/university_students_are_they_toddlers_or_young_adults
[5] HENDL, J. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 80-7367-040-2
[6] LABÁTH, V. 2001. Riziková mládež. Bratislava: SLON. ISBN 978-80-247-2329-7
[7] MORAN, R. 2103. An adolescent until age 25? Child psychologists increase age range they can treat. 2013. [cit. 29.9.2016]. Dostupné na http://www.americanthinker.com/blog/2013/09/an_adolescent_until_age_25_child_psychologists_increase_age_range_they_can_treat.html
[8] ONDREJKOVIČ, P. 1997. Socializácia mládeže jako východisková kategória sociológie výchovy a sociológia mládeže. Bratislava: Veda. ISBN 80-224-0476-4
[9] SAITŌ, T. 2013. Hikikomori: Adolescence without end. Minneapolis: University of Minneapolis Press. ISBN 978-08-16654598
[10] SILVERMAM, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar. ISBN 80-551-0404-4
[11] SLAVÍK, J. 1997. Artefiletika. Od výrazu k dialógu vo výchove. Praha: Ksrolinum. ISBN 80-7184-437-3
[12] SLAVÍK, J.2009. Expresivita je mrtvá? Ať žije expresivita. In Výtvarná výchova, 2009, č. 4, s. 11-18. ISSN 1210-3691 [cit. 30.9.2016]. Dostupné na http://artefiletika.kvk.zcu.cz/clanky/8-teorie-artefiletiky/201-expresivita-je-mrtva-at-zije-expresivita
[13] TURČEK, Karol. 2003. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. Bratislava: IRIS. ISBN 80-88778-99-9
[14] VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní v mimoškolskej činnosti. Bratislava: UK. ISBN 978-80-223-277-8
[15] VAŠUTOVÁ, M. 2005. Pedagogické problémy dětství a dospívaní. Ostrava: Repronis. ISBN 80-7042-691-8
[16] VOJTOVÁ, Zuzana. 2012. Poradenské zručnosti pre práce s adolescentmi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8052-406-7
Zdroje k obrázkom
1. Obr.Parry, M. The Good and Bad Andy Warhol and Jean Michael BAsquiat Collaboration [cit. 27.9.2016]. Dostupné na http://artistsinspireartists.com/painting/good-bad-andy-warhol-jean-michael-basquiat-collaboration
2.Obr.- 10. Obr. súkromný archív autorky VW

O autorovi
PaedDr. Veronika Weberová je interná doktorandka na Katedre výtvarnej výchovy; Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
Školiteľka: Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Výskum zameriava na maliarske techniky a ich využitie vo výtvarno-tvorivej komunikácii ako procesu napĺňajúceho ciele výtvarnej výchovy v kontextoch súčasnosti. Svoju pozornosť venuje zlepšeniu komunikácie medzi učiteľom a žiakmi, oboznamovaniu žiakov s maliarskymi technikami a abstraktnou tvorbou, ako aj sledovaním ich komplexného osobného rozvoja prostredníctvom výtvarnej tvorby. Okrem publikačnej činnosti v danej oblasti, učí vo svojom ateliéri, vedie študentský katedrový časopis Artefakt a zároveň sa venuje aj výstavnej činnosti.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie