Staňte sa našim fanúšikom

       

    

Po kliknutí na názov sa dostanete k abstraktu, alebo k celému článku!

Artefakt číslo 11

Artefakt 10, 2017

Expresivita výtvarno-tvorivej komunikácie In Expresivita vo výchove I.

ARTEFAKT 9, 2016

ARTEFAKT 8, 2016

Artefakt 7, 2016

KATAZOME - japonská technika maľby na tkaninu (uverejnená na sashe.sk - vybrané redakciou)

 

  Suminagashi - čo je maľovanie na vodnú hladinu (vybrané redakciou sashe a uverejné na flerMagu - vybrané redakciou)

 

Katagami - umenie japonských šablón (uverejné na sashe.sk - vybrané redakciou)

 

Procesy sebapoznávania v extrakulikulárnych aktivitách na strednej umeleckej škole (rigorózna práca, 2012)

 

Z ćoho vyviera súčasný gýč? (diplomová práca, 2011)

 

Niektoré problémy času v živote človeka (bakalárska práca, 2009)

 

 Vizuálny terorizmus (časopis ústavu umelecko-edukačných štúdii na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v BA. In Artefakt 2/2014)

 

 

Význam rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho vzťah k osobnostnému rozvoju žiaka/žiačky v kontextoch súčasnosti (z konferencie Ars et educatio I. v Ružomberku, uverejnené v zborníku. Ružomberok:Verbum, 2015. ISBN 978-80-561-0240-4)

 

 

Umenie ako nástroj a pomôcka v období adolescencie s ohľadom na symptomatické znaky súčasnosti (Motus in verbo: Young Scientist Journal. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, IV/2. ISSN 1339-0392)

 

 

 

Rehabilitácia emocionalizácie ako jeden z cieľov výtvarnej výchovy so zameraním na obdobie adolescencie (z konferencie kreatívne vzdelávanie - CRE-AE; uverejnené v zborníku 2015. ISBN 978-80-89693-09-2)

 

 

THE ARTISTIC-CREATIVE COMMUNICATION BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS AS A MEANS OF IMPROVING THEIR RELATIONS (CER - Comparative European Research, International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. Zborník. London: Sciemcee publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-8-6)

 

 

Maliarska technika suminagashi a jej obmeny v školskom prostredí s užším zameraním na výtvarno-tvorivú komunikáciu/ European Pedagogy Forum,2015/

 

 

Výtvarno-tvorivá komunikácia medzi učiteľom/učiteľkou a žiakom/žiačkou ako prostriedok zlepšenia vzájomných vzťahov (Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 2015)

 

Vymedzenie výtvarno-tvorivej komunikácie a jej význam vo výtvarnom vzdelávaní (Ars et educatio II. v Ružomberku - čaká na vydanie)