Staňte sa našim fanúšikom

       

    

Základné životopisné údaje

 

Meno: PaedDr. Veronika Weberová, PhD.

 

Štúdium:

- 2017 ukončené postgraduálne štúdium (PhD.) na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore didaktika výtvarnej výchovy

Téma: Prieniky klasických a súčasných maliarskych techník vo výtvarnej pedagogickej praxi

2015 študijný pobyt na katedre výtvarnej výchovy, Masarykova univerzita v Brne

 

- 2012 rigorózne štúdium na pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore občianska výchova v kombináci.

 

-  2006-2011 magisterské štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore: učiteľstvo výtvarnej výchovy a učiteľstvo občianskej náuky (ukončené s vyznamenaním)

 

- 2002-2006 ZSŠ scénického výtvarníctva, v odbore výt. spracovanie kovov a drahých kameňov, zlatníctvo a strieborníctvo (ukončené s vyznamenaním)

 

Ukončené s garanciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY

 

 

 

Ocenenia:

- 2016 Zápis do českej knihy rekordov: Ebru-patchwork international projekt (patchwork z umeleckých diel ebru umelcov - 40,8mx2,08m % 84,864m2; zúčastnilo sa 204 ebruumelcov z 38 krajín sveta za SR VW) 

 

- 2. miesto v národnom kole medzinárodnej zlatníckej súťaže Tahitian Pearl Tropy, v roku 2005

- prvé miesto v detskej výtvarnej súťaži Elefant 1991 :-) 

 

 

 

 Samostatné výstavy:

-2018  Na ceste k snom v Savanna café v Trenčíne

 

- 2017 Príbehy farby v Savanna cefé v Trenčíne

 

- 2017 Nevypovedané príbehy v Gozo café v Bratislave

 

- 2017 Dialóg farby v miniArt gallery v Bratislave - výstava výskumných prác tvorených so žiakmi metódou výtvarno-tvorivého dialógu

 

- 2015 Hamletka v miniArt gallery v Bratislave (maľba, kresba šitá plastika)

 

-  2015 Alternatívne svety Veroniky Weberovej v bývalom Dome Armády v Trenčíne (maľba, kresba, šitá plastika)

 

- august 2014 - máj 2015 maľba v Lamas restaurant v Bratislave

 

- máj 2014 až máj 2015 samostatná výstava "Alternatívne svety" v Gozo café v Bratislave

 

- 2013  "Kroky do neznáma" v GOZO café v Bratislave

 

- 2012  "Stratené monológy" (maľby) v kúpelnom dome Palace na Sliači

 

- 2012  "Stratené monológy" (maľba a šperk) v POS vo Zvolene

 

- 2010  Ateliérová výstava "Úlomky duše" - prezentácia najosobnejšej tvroby (prevažne maľba doplnená šperkom, drobnou drôtenou plastikou, fotografiou a inštaláciami)

 

 

Výstavy Lu&We:

- 2014 "Zrodenie Evy" v kaštieli v Malackách

 

- 2013 "Kto? Čo? Žena!" v horehronskom múzeu v Brezne

 

- 2013 "Z tajného šuflíka" výstava spoločných prác v Company Art v Bratislave

 

- 2013 výstava malieb Lu&We vo Villagio Fashion Outlet in Parndorf

 

- 2012 výstava kresby a maľby (Lu&We) v kúpelnom dome Diamant v Dudinciach

 

- 2012, výstava malieb "Stretnutia" (Lu&We), Galéria mesta Topoľčany

 

- 2012, výstava fotografii "Metamorfózy ženy II" (Lu&We), Company art

 

 

Vybrané kolektívne výstavy:

- 2019 ARTéria v galérii Jána Mudrocha v Senici, Výstava členov UBS

 

- 2018  "Vzhľad" v Gallery Pečerska Lavra Kyjev (Ukrajina)

 

- 2018 We are Artem v Galerii DNM v Prahe (ČR)

 

- 2018 We are Artem v Galerii Dolní brána v Prachaticích (ČR)

 

-2018 Totum pro arte, výstava členov UBS v kulturparku/Kasárne v Košiciach

 

- 2017 Rebel a reformátor cirkvi, Evanjelický kostol v Pezinku (putovný projekt XII. Sympózia Artem )

 

- Obrazy v Rosume (obchodné centrum) - organizované galériou Artoška

 

- 2016 5th World Ebru Day v Lucerne v Prahe. Stretnutie umelcov Ebru z celého sveta, charitatívna výstava spájajúca 137 umelcov z 34 krajín. (jediná zástupkyňa SR), kazalóg nájdete v sekcii "Písali, Hovorili, videli nás"

 

- 2016 účasť na medzinárodnom projekte Ebru Patchwork International, ako jediná zástupkyňa Slovenska, účasť 196 umelcov z 37 krajín. Projekt viedla Šárka Duran a Xenia Sulimenko a je zapísaný do Českej knihy rekordov (zápis do svetovej knihy rekordov - v procese)

 

- 2016 kolektívna výstava, ktorá dopĺňala Festival krátkych amatérskych filmov PAFF 2016 v Pezinku 1.-2.4.2016 (s Janka Grešová, Vanda Kráľovičová, Soňa Patúcová, Petra Noskovičová, Michal Šebeňa, Kristína Šimeková a Dominik Trusina)

 

- 2016 "1111" Kráľovičová, Grešová, Frič a Weberová v McK Gallery v Malackách

 

- 2016 "Art Abs." Výstava doktorandov KVV na Račianskej 59 v Bratislave v priestoroch foajé Pedagogickej fakulty

 

- 2015 "Pedagóg a jeho študent" v Lapidáriu pod Čestným nádvorím Bratislavského hradu

 

- 2015 "Predvianočná výstva" v miniArt gallery v Bratislave (maľba)

 

- 2015 "Stretnutia možných objavov" v Galérii DNM v Prahe (maľba)

 

- 2015 v Mini Art Gallery "Tri stretnutia"  Maľba: Veronika Weberová; Šperk: Marta Juhász; Bábky: Juliana Púhová

 

- 2014 Výstava + Benefičná aukcia umenia, Hodina deťom vo vodárenskom múzeu v Bratislave  

 

- 2014 V Topoľčanoch - 5 rokov galérie mesta Topoľčany (výstava diel zo zbierky galérie)

 

- 2013 výstava Terchovská paleta, k ukončeniu medzinárodného sympózia v Terchovej 

 

- 2013 Medzinárodná výstava Perla dell´Adratico v Galérii mesta Gottammare v Taliansku (spoločné práce Lu&We)

 

- 2005 Medzinárodná putovná výstava Tahitian Pearl Trophy, šperk s tahitskou perlou (zahájená v Inchebe v Bratislave počas odovzdávania ocenení) 

 

- 2005  13. výtvarný salón v Trenčíne- kolekcia šperkov

 

- 2005  kolekcia šperkov Textilná tvorba, Nová Baňa 

 

Iné výstavy:

2017 Kurátorka a organizátorka výstavy Dialóg farby v miniArt gallery v Bratislave – výstava výskumných prác vytvorených so študentmi a žiakmi metódou výtvarno-tvorivého dialógu. 

 

2017 kolektívna vianočná výstava prác mojich žiakov v rámci výstavy žiakov SZUŠ Prokofievova 5
  

2018 kolektívna záverečná výstava prác žiakov v rámci SZUŠ Prokofievova 5

 

SYMPÓZIA:

- 30.7-12.8.2018 4. ročník medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka v Oravskom Veselom

 

- 31.7-12.8.2017 3. ročník medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka v Oravskom Veselom.

 

- 7.4 - 18.4. 2013 6. ročník medzinárodného sympózia "Terchovská paleta"

 

 

Ďaľsie prezentácie:

2018 - poradca a kontolórka pri tvorbe žiackeho časopisu "Výtvarná nás baví"

 

- 2016 - 2017 šéfredaktorka časopisu Artefakt, na starosť mala aj grafiku a dizajn. Artefakt je študentský časopis Ústavu umelecko-edukačných štúdii Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Zameriava sa na aktivity ústavu, umenie a pedagogiku. Link:  https://issuu.com/artefakt8 

 

- Fotografia "Byť, či nebyť" súčasťou učebnice Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázii (Erich Mistrík, 2009)

 

- tvorba drôteného draka pre Rád etického draka (a pre veľmajstra rádu) - dar členov rádu (2008)

 

Obrazy v zbierkach:

Galéria mesta Topoľčany

Metský úrad Oravské Veselé

 

Členstvo
Od 2018 členka Umeleckej Besedy Slovenska (UBS)
Od 2017 členka umeleckého združenia klubu Artem
Od 2016 Ebru family – neoficiálne spojenie výtvarníkov z celého sveta pracujúcich s ebru technikou

 

 

Publikačná činnosť:

WEBEROVÁ, Veronika. HAMRÍKOVÁ, Natália. 2018. Stavebnica IKAMIGO v materskej škole. In Predškolská výchova. Bratislava: Reziliencia, 2018. Č. 4, 2017/2018, LXXII. ISSN 0032-7220

 

WEBEROVÁ, Veronika. 2018. Práca so stavebnicou IKAMIGO vo výtvarno-pedagogickej praxi. In Predškolský atlas Mapa vo svete vzdelávania detí. Bratislava: Education Academy, 2018. Dostupné: http://predskolskyatlas.sk/praca-so-stavebnicou-ikamigo-vo-vytvarnopedagogickej-praxi

 

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Princípy výtvarno-tvorivej komunikácie. In Kreatívne vzdelávanie (CREA-AE 2107) [online.]. Banská Bystrica: KVK PdF, 2017. s. 288-299 . ISBN 978-80-557-1374-8. Dostupné na: http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/
 

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Výtvarno-tvorivá komunikácia ako prostriedok zlepšenia vzťahov vo výtvarno- pedagogickej praxi. In Naša škola. Bratislava: Pamiko, 2017. Roč. XXI. č. 1-2, s. 19-30. ISSN 1335-2733

 

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Spoznávanie maliarskych techník v procese výtvarno-tvorivej komunikácie. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Verbum, 2017. Roč. XVI. č. 2/2017.s. 73-80. ISSN 1336-2232

 

WEBEROVÁ, Veronika. 2017. Incorporation of painting techniques through the methods of artistic-creative communication in teaching practice. In Zborník konferencie CER Comparative European Research. International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 131-134. ISBN 978-0-9935191-4-7
  

WEBEROVÁ, Veronika. Predstavujeme: Jozef Vydrňák; Recenzia trochu inak: Jaroslava Šicková Fabrici, Ocenenie členov KVV počas výročia Pdf UK. In Artefakt. 2017. Roč. 4. č. 10. s. 9, 30-32. Dostupný online: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_10

 

WEBEROVÁ, Veronika. 2016. Expresivita vo výtvarno-tvorivej komunikácii. In Expresivita vo výchove I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4220-9

 

WEBEROVÁ, Veronika. Vymedzenie výtvarno-tvorivej komunikácie a jej význam vo výtvarnom vzdelávaní. In Ars et educatio II Ružomberok: VERBUM, 2016. s. 186-192. ISBN 978-80-561-0345-6

 

WEBEROVÁ, Veronika. Postoj študentov výtvarnej výchovy k modernému a súčasnému umeniu. In Zborník konferencie Sapere Aude 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-14-6

 

WEBEROVÁ, Veronika. Na katedre výtvarnej výchovy sme oživili časopis Artefakt. In Naša univerzita. 2016. Roč. 62, č. 9, máj 2016. ISSN 1338-4163, s. 20

 

WEBEROVÁ, Veronika. Medzinárodný deň umenia so študentmi KVV/Recenzia: The Artist´s handbook of materials &techniques, In Artefakt. 2016. Roč. 3.č. 7. S. 8-9/29. Dostupný online: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_7_men____

 

WEBEROVÁ, Veronika. Predstavujeme: Simion Zamsa/PAFF Pezinský amatérsky festival filmov/Recenzia: Drawing and Painting. In Artefakt. 2016. Ročník 3. č. 8. s.5/6-7/28-29/30 ...Dostupný on line: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_8.

 

WEBEROVÁ, Veronika. Katazome japonská technika maľby na tkaninu/Predstavujeme: Toba Mika/ Recenzia: Popizmus, šesťdesiate roky očami Andyho Warhola. In Artefakt. 2016. Ročník 3. č. 9. s. 26-30.Dostupná online: https://issuu.com/artefakt8/docs/artefakt_9
 

WEBEROVÁ, Veronika. Význam rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho vzťah k osobnostnému rozvoju žiaka/žiačky v kontextoch súčasnosti. In Zborník konferencie Ars et educatio I. 2015. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 214-223. ISBN 978-80-561-0240-4

 

WEBEROVÁ, Veronika. The artistic-creative communication between teachers and students as of improving their relations. In Zborník konferencie CER Comparative European Research. International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries 2015. London: Sciemcee Publishing, 2015. s. 196-199. ISBN 978-0-9928772-8-6

 

WEBEROVÁ, Veronika. Rehabilitácia emocionalizácie ako jeden z cieľov výtvarnej výchovy so zameraním na obdobie adolescencie. In Zborník konferencie CREA-AE. 2015. Bratislave:Vivar, 2015. s. 185-192. ISBN 978-80-89693-09-2

 

WEBEROVÁ, Veronika. Umenie ako nástroj a pomôcka v období adolescencie s ohľadom na symptomatické rasy súčasnoti. In Motus in verbo: Young Scientist Journal. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 58-69. ISSN 1339-0392

 

WEBEROVÁ, Veronika. Maliarska technika Suminagashi a jej obmeny v školskom prostredí s užším zameraním na výtvarno-tvorivú komunikáciu. In Zborník konferencie European Pedagogy Forum 2015. benefits, challenges, expectances. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 410-419. ISBN 978-80-87952-11-5

 

WEBEROVÁ, Veronika. Výtvarno-tvorivá komunikácia medzi učiteľom/učiteľkou a žiakom/žiačkou ako prostriedok zlepšenia vzájomných vzťahov.In Zborník MMK 2015 (Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s.1427-1436. ISBN 978-80-87952-12-2

 

WEBEROVÁ, Veronika. Prienik klasických a súčasných maliarskych techník vo výtvarnej pedagogickej praxi. Dizertačná práca, 2017. s. 112 (+154 strán príloh)

 

WEBEROVÁ, Veronika. Procesy sebapoznávania v extrakurikulárnych aktivitách na strednej umeleckej škole. Rigorózna práca, 2012. s. 147

 

WEBEROVÁ, Veronika. Z čoho vyviera súčasný gýč? Diplomová práca, 2011. s. 172

 

WEBEROVÁ, Veronika. Niektoré problémy času v živote človeka. Bakalárska práca, 2009. s. 68

 

Aktívna účasť na konferenciach:

November 2014 Ars et educatio I. na Katolíckej univerzite v Ružomberku

 

Máj 2015 CREA-AE na Univerzite Komenského v Bratislave

 

Október 2015 CER Comparative European Research 4th International Scientific Conference for PhD students of EU countries in London

 

November 2015 European Pedagogy Forum. Vol. 5. 

 

November 2015 Ars et educatio II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku

 

November 2016 Ars et educatio III na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta

 

November 2017 Ars et educatio IV na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta

 

Aktivity a práca:

-od 2017 výtvarná pedagogička v SZUŠ Prokofievova 5 v Bratislave

 

- 2017-2018 spolupráca s Natáliou Hamaríkovou. Výskum uplatnenia stavebnice IKAMIGO v školstve a vytvorenie alternatívy IKAMIGO Art v rámci prezentácie stavebnice.

 

- 2016-2017 šéfredaktorka časopisu Artefakt

 

- od 2013 do 2018 spolukonateľka firmy NOVA Intereal, s.r.o.

 

- 2015 garant projektov galerijnej edukacie v Mini Art Gallery v Bratislave

 

- Vedenie výtvarných kurzov (príprava na talentové skúšky, tvorba mandál, tvorivé dielne pre deti, šperk, kurz výtvarnej sebareflexie - tvorba meditačných kariet a workshopy zamerané na techinku ebru a katazome) pod záštitou firmou NOVA Intereal, s.r.o. od 2009 -2017, v súčasnosti len individuálne.

 

- od začiatku roka 2013 vedenie kurzov a školení na tému neverbálna komunikácia  

 

- Vedenie tvorivých dielní pre Centrum Nádej (vrátane spolupráce na projekte, v oblastiach prepojených s arteterapiou a výtvarním umením) 2009 - 2011

 

- Tvorba a zaúčanie v keramickom ateliéri Jany Kolíkovej 2008-2009

 

 GRANTY

2015 Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK/325/2015)

 

Ďaľšie aktivity a školenia:

2017  Certifikát "Výzvy arteterapie v „post truth“ spoločnosti" (arteterapia s problémovými rodinami, arteterapia s týranými a zneužívanými deťmi, arteterapia so závislými, arte. v budovaní empatie a humanity súčasnej mladej populácie) 

 

2011  Certifikát a preukaz realitnej maklérky

 

2010  Rekvalifikačný kurz personalistiky a mzdového účtovníctva s osvedčením

 

2009  Vodičské oprávnenie typu B

 

2009  1.miesto v SVOČ s témou "Hľadanie Tao dnes"

 

2008  Kurz "Mávnutie motýlieho krídla" (rozvoj enviromentálnej výchovy) s osvedčením

 

2008  Základy posunkového jazyka

 

Iné tituly:

- od 2014 majster Cechu výtvarníkov (rád patrí pod katedru výtvarnej výchovy na pdf UK v BA)

- od 2010 získala post veľmajsterky Rádu šikovného levíčaťa (funkciu zastávala do roku 2015)

- v roku 2010 pasovaná za rytierku Rádu etického draka (rád patrí pod katedru etickej a občianskej výchovy na Pdf UK)