Staňte sa našim fanúšikom

       

    

Výtvarné kurzy

 Momentálne máme len individuálnych žiakov/žiačky!

Občasne otvárame workshopy:

- Relaxačné mandaly,

- Maľba na vodnú hladinu (Základy ebru a suminagashi, prípadne Možnosti maľby na hladine)´,

- Základy európskej enkaustiky.

Workshopy je možné otvoriť (po dohode) aj na požiadanie, ak sa nazbierajú aspoň dvaja účastníci. Max. počet ľudí na workshope je päť.

 

Individuálne otvárame kurzy:

- Výtvarno-tvorivej sebareflexie (tvorba meditačných kariet,3 stretnutia) - počet ľudí 2-3 na jednom stretnutí

- Maliarske a kresliarske techniky

 

Ponuka kurzov, ktoré pravidelne otvárame:

1. Kurz maľby a kresby (viac o kurze v záložke Výtvarné kurzy)

 

2. Príprava na talentové prijímacie pohovory SŠ a VŠ.

Zaleží od prvého pohovoru a ukážky prác zaujemcu. Podľa, ktorých vieme posudiť úroveň výtvarných znalostí, ktorým prispôsobíme jednotlivé výtvarené cvičenia. Pri úplných  začiatočníkoch sa pracuje od základných výtvarných princípov k tým pokročilejším.

 

Do prípravy na talentové skúšky patrí:

- teoretické poznatky o farbe a perspektíve

- praktické cvičenia miešania farieb a persepktívy (práca za maliarským stojanom)

- teoretické poznatky o kompozícii

- kompozícia zátišia

- zátišie (kresba, uhlík, tempera)

- základy figurálnej kresby (v prípade dohody je možné zabezpečiť model)

- skicovanie postáv v pohybe v exteriéri

- základy portrétu (kresba, uhlík, tempera)

- základy plenérnej tvorby

- základy a princípy abstraktnej maľby

- v prípade otreby a záujmu aj základné princípy navrhovania v rôznych oblastiach

 

V prípade záujmu aj teoretické základy dejin umenia od praveku až po problematiku súčasného zahraničného, aj slovenského umenia.

 

Je možné sa dohodnúť aj na základoch modelovania - práca s hlinou, sochárský relief, modelácia hlavy ai.

 

3. Intenzívna príprava na talentové skúšky

Kurz by mal prebiehať aspoň 3X v týždni po 150 minút, vrátané konzultácii a domácich úloh, takže záujemca pracuje aj doma. Kurz je postavený tak, aby sa v krátkej dobe zvládlo množstvo techník a problematík k zvládnutiu talentových skúšok. Intenzita kurzu sa odvíja od času do talentoviek a schopností uchádzača. Štandardne sú intenzívne kurzy špecifickým druhom individuálnych kurzov alebo s max. počtom troch ľudí na jeden kurz.

   

4.  Individuálne kurzy.

Sú vytvorené podľa potrieb účasníka, vytvorený na základe dohovoru.

 

Pôvodné pravidelné kurzy: Tvorivé dielne pre deti, Relaxačné MANDALY; Kurz meditačno-výtvarnej sebareflexie, Kurz maľby na vodnú hladinu, Maliarske a kresliarske techniky

-bývajú otvorené len pri záujeme aspoň troch účastníkov (prípadne po dohode, ak to časové možnosti ateliéru dovoľujú, aj individuálne), termín je stanovený podľa individuálnej fohody. Pri mandalách a maľbe na vodnú hladinu je možné uskutočniť workshop aj pri jedinom účastníkovi.

 

V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať!

mail: vewe@weronikart.sk

alebo kurz@novaintereal.sk